Linies de treball

Des que al febrer de 2012 es va constituir el node valencià, estem engegant diferents campanyes locals que ens permeten anar acostant-nos progressivament als objectius de la Plataforma.

Les línies de treball que tenim actualment enmarxa són:

 

Transparència

Considerem obvi que qualsevol persona té el dret de saber on es gasta fins a l’últim cèntim dels diners públics.

Qualsevol persona hauria de poder accedir a les dades, d’una forma transparent i clara. Treballem en l’aspecte jurídic, investigant sobre les possibilitats d’accés a la informació que té la ciutadania, i en l’aspecte econòmic, intentant oferir les dades econòmiques d’una forma clara i accessible a la ciutadania. Col·laborem amb els investigadors de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València.

 

Línia Municipal

Treballem per a denunciar l’escandalosa falta d’informació que té la ciutadania sobre aspectes concrets i ben propers. Hem iniciat un estudi del pressupost de l’Ajuntament de València dels darrers anys per intentar esclarir perquè s’ha endeutat aquest i com s’han utilitzat els diners públics de les diverses modificacions pressupostàries introduïdes als pressuposts inicials de cada any.

També hem encetat una campanya de presentació de mocions als ajuntaments del País Valencià per demanar-los, per una part, que decreten una moratòria del pagament del seu deute i la realització d’una auditoria ciutadana d’aquest i, per una altra, que insten als governs central i autonòmic a fer el mateix, així com la derogació de la reforma constitucional d’agost de 2011.

 

Educació Ciutadana

Considerem fonamental oferir informació a la ciutadania perquè puga formar-se una opinió crítica respecte a qüestions que ens afecten greument, i el contingut de les quals sempre s’esquiva als mitjans de comunicació convencionals.

Creiem que les experiències de països que comparteixen els mateixos xantatges fets per l’1% i les respostes originades en aquests mateixos països poden ajudar-nos a generar un canvi social efectiu.