Contacte

Si vols contactar amb la PACD de València pots escriure’ns un correu electrònic a la direció auditoriavalencia@gmail.com

També pots contactar amb qualsevol dels nodes locals de la PACD que trobaràs a la web http://auditoriaciudadana.net/quepuedohacer/