Carta per a una mobilització ciutadana contra el deute en el País Valencià

Iconos Auditoria movilización-01La situació actual ha confirmat que el món de les finances i l’especulació ha conquerit el centre del nostre sistema d’organització social i que el poder polític serveix a les seues necessitats i exigències. El drama social que estem vivint, l’augment de la pobresa i la creixent degradació de les condicions de vida de la majoria de la població, fan imprescindible posar les depredadores elits econòmiques i polítiques sota el control de la ciutadania i exigir-los responsabilitats pels seus actes.

Existeixen alternatives a l’austeritat selectiva i a les retallades imposades per satisfer el pagament d’un deute il·legal, il·legítim o fins i tot odiós, que no beneficia al poble, impedeix el respecte i l’exercici dels drets humans i contribueix al desmantellament de l’estat mínim del benestar que tenim. El pagament d’aquest deute és ara insostenible i per tant cal aturar el reemborsament als creditors, fer una auditoria ciutadana i enjudiciar els responsables. Es tracta d’una emergència humanitària que ha d’anar acompanyada d’altres mesures per donar-li la volta al sistema. També s’ha de perseguir el frau fiscal de les grans fortunes i corporacions en lloc de premiar-les legislant amnisties a favor d’aquestes, recuperar una fiscalitat progressiva per augmentar la recaptació estatal i potenciar així la redistribució de la riquesa i el manteniment dels serveis públics, implantar taxes a les transaccions financeres i destinar-les a cobrir les necessitats col·lectives en lloc d’utilitzar diners públics per rescatar el deute privat dels bancs… Hi ha alternatives, la situació que estem vivint no és fruit de la necessitat sinó el resultat d’una decisió política que beneficia sols una minoria en detriment del 99%.

Al País Valencià, els casos de corrupció i malbaratament de fons públics són cada vegada més grans; a més, com també passa a la resta de l’estat, el model de sobreendeutament prioritza el pagament dels interessos del deute sobre qualsevol altra despesa pública perquè aquest pagament siga cobrat, en molts casos, per aquelles mateixes persones i entitats bancàries i financeres que el motivaren.

No és el mateix invertir en iniciatives d’utilitat social que en grans infraestructures o en altres esdeveniments que sols beneficien un 1%, reforçant així la concentració del capital, procés que està en la base tant de l’augment de les desigualtats socials com del col·lapse de l’economia productiva.

Per tot això, hem decidit investigar l’origen d’aquest deute per fer públic en quines condicions s’ha contret, què s’ha finançat amb ell i a qui s’està beneficiant, tot açò mitjançant l’elaboració d’una auditoria ciutadana del deute.
L´objectiu immediat d’aquesta auditoria és proporcionar i aplicar arguments ètics, jurídics i polítics que servisquen, d’una banda, per declarar-la, si escau, il·legítima o odiosa i promoure la seua anul·lació i, d’altra, per denunciar-ne els responsa bles. A més d’això, l’auditoria és un instrument d’empoderament de la ciutadania que garanteix un exercici de democràcia i un major control social de les institucions, així com un procés d’aprenentatge col·lectiu.

Arreu d’Europa i el Nord d’Àfrica s’està creant la Xarxa Internacional Auditoria Ciutadana (International Citizens Audit Network – ICAN) en la qual s’integra la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No debemos! ¡No pagamos!, creada per col·lectius, organitzacions i moviments socials de tot l’Estat, que a l’octubre de 2011 decidiren impulsar una campanya estatal per obrir els llibres del deute. Així, la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià fa una crida a tota la ciutadania i col·lectius del nostre territori a participar en aquest projecte d’auditoria ciutadana, un projecte de llarg recorregut i grans ambicions emancipadores per tal de donar-li la volta al món en què vivim.

Des de baix, juntes ho aconseguirem!

PACD-PV